معنی و ترجمه کلمه جانشین شدن به انگلیسی جانشین شدن یعنی چه

جانشین شدن

displace
heir
inherit
supersede
surrogate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها