معنی و ترجمه کلمه جانى واجب الاعدام به انگلیسی جانى واجب الاعدام یعنی چه

جانى واجب الاعدام

gallows bird

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها