معنی و ترجمه کلمه جاى امانت مردگانى که هویت آنها معلوم نیست به انگلیسی جاى امانت مردگانى که هویت آنها معلوم نیست یعنی چه

جاى امانت مردگانى که هویت آنها معلوم نیست

morgue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها