معنی و ترجمه کلمه جدا سازى شده به انگلیسی جدا سازى شده یعنی چه

جدا سازى شده

imbedded

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها