معنی و ترجمه کلمه جریان آب نا مرتب به انگلیسی جریان آب نا مرتب یعنی چه

جریان آب نا مرتب

riptide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها