معنی و ترجمه کلمه جعل هویت کردن به انگلیسی جعل هویت کردن یعنی چه

جعل هویت کردن

impersonate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها