معنی و ترجمه کلمه جلسه بحث و تحقیق در اطراف موضوعى به انگلیسی جلسه بحث و تحقیق در اطراف موضوعى یعنی چه

جلسه بحث و تحقیق در اطراف موضوعى

seminar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها