معنی و ترجمه کلمه جنسى از جانوران گرمسیرى زجاجى و خمره اى شکل اقیانوسى به انگلیسی جنسى از جانوران گرمسیرى زجاجى و خمره اى شکل اقیانوسى یعنی چه

جنسى از جانوران گرمسیرى زجاجى و خمره اى شکل اقیانوسى

salp
salpa


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها