معنی و ترجمه کلمه حامل مجمر به انگلیسی حامل مجمر یعنی چه

حامل مجمر

thurifer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها