معنی و ترجمه کلمه حرارت سنج به انگلیسی حرارت سنج یعنی چه

حرارت سنج

actinometer
actinometre
calorimeter
thermometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها