معنی و ترجمه کلمه حرز را شکستن و به زور داخل شدن به انگلیسی حرز را شکستن و به زور داخل شدن یعنی چه

حرز را شکستن و به زور داخل شدن

break in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها