معنی و ترجمه کلمه حرم مطهر به انگلیسی حرم مطهر یعنی چه

حرم مطهر

sanctuary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها