معنی و ترجمه کلمه حساب دارایى و سرمایه به انگلیسی حساب دارایى و سرمایه یعنی چه

حساب دارایى و سرمایه

capital account


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها