معنی و ترجمه کلمه حساس به انگلیسی حساس یعنی چه

حساس

acute
alive
delicate
emotional
exquisite
feisty
jumpy
kittle
passible
sensate
sensitive
sensor
sensory
sentient
sentimental
sharp nosed
soft boiled
stark
supersensitive
susceptible
susceptive
techy
tender
thin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها