معنی و ترجمه کلمه حصبه اى به انگلیسی حصبه اى یعنی چه

حصبه اى

typhous
typhus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها