معنی و ترجمه کلمه حماقت به انگلیسی حماقت یعنی چه

حماقت

asininity
dupery
fatuity
follery
folly
foolery
hebetude
idiocy
idiotism
insipience
lunacy
stupidity
stupidness
unreason

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها