معنی و ترجمه کلمه حمله با چنگال به انگلیسی حمله با چنگال یعنی چه

حمله با چنگال

pounce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها