معنی و ترجمه کلمه حواله سفید مهر که مقدار وجه آن قیدنشده و قابل پرداخت به دارنده است به انگلیسی حواله سفید مهر که مقدار وجه آن قیدنشده و قابل پرداخت به دارنده است یعنی چه

حواله سفید مهر که مقدار وجه آن قیدنشده و قابل پرداخت به دارنده است

blank endorsement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها