معنی و ترجمه کلمه حواله یا برات کتبى غیر مشروط به انگلیسی حواله یا برات کتبى غیر مشروط یعنی چه

حواله یا برات کتبى غیر مشروط

bill of exchange

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها