معنی و ترجمه کلمه حومه نشینى به انگلیسی حومه نشینى یعنی چه

حومه نشینى

suburbia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها