معنی و ترجمه کلمه خارج از منزل به انگلیسی خارج از منزل یعنی چه

خارج از منزل

alfresco
out of door
out of doors
outdoors

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها