معنی و ترجمه کلمه خارج مملکتى به انگلیسی خارج مملکتى یعنی چه

خارج مملکتى

extraterritorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها