معنی و ترجمه کلمه خاصیت پیزوالکتریک به انگلیسی خاصیت پیزوالکتریک یعنی چه

خاصیت پیزوالکتریک

piezo electric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها