معنی و ترجمه کلمه خانه داراى آپارتمان و اتاق هاى مبله کرایه اى به انگلیسی خانه داراى آپارتمان و اتاق هاى مبله کرایه اى یعنی چه

خانه داراى آپارتمان و اتاق هاى مبله کرایه اى

rooming house

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها