معنی و ترجمه کلمه خبره در تخم پرنده شناسى به انگلیسی خبره در تخم پرنده شناسى یعنی چه

خبره در تخم پرنده شناسى

oologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها