معنی و ترجمه کلمه خبر دهنده به انگلیسی خبر دهنده یعنی چه

خبر دهنده

indicative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها