معنی و ترجمه کلمه خبر گزارى به انگلیسی خبر گزارى یعنی چه

خبر گزارى

wire service

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها