معنی و ترجمه کلمه ختمى درختى به انگلیسی ختمى درختى یعنی چه

ختمى درختى

hollyhock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها