معنی و ترجمه کلمه خدمتکار بیمارستان به انگلیسی خدمتکار بیمارستان یعنی چه

خدمتکار بیمارستان

orderly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها