معنی و ترجمه کلمه خشکبار به انگلیسی خشکبار یعنی چه

خشکبار

dried fruit
dry goods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها