معنی و ترجمه کلمه خشک شویى به انگلیسی خشک شویى یعنی چه

خشک شویى

dry cleaning
dry wash

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها