معنی و ترجمه کلمه خط سیمى هوایى به انگلیسی خط سیمى هوایى یعنی چه

خط سیمى هوایى

open wire line


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها