معنی و ترجمه کلمه خط کلمه گزینى به انگلیسی خط کلمه گزینى یعنی چه

خط کلمه گزینى

word line

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها