معنی و ترجمه کلمه خواهش کردن به انگلیسی خواهش کردن یعنی چه

خواهش کردن

ask
beg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها