معنی و ترجمه کلمه خود را تحت الشعاع قرار دادن به انگلیسی خود را تحت الشعاع قرار دادن یعنی چه

خود را تحت الشعاع قرار دادن

self effacement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها