معنی و ترجمه کلمه خود فرمانى به انگلیسی خود فرمانى یعنی چه

خود فرمانى

self command
self goverment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها