معنی و ترجمه کلمه خونریزى رحم به انگلیسی خونریزى رحم یعنی چه

خونریزى رحم

menorrhagia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها