معنی و ترجمه کلمه داده هاى ماشینى به انگلیسی داده هاى ماشینى یعنی چه

داده هاى ماشینى

mechanized data

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها