معنی و ترجمه کلمه داده کاهى به انگلیسی داده کاهى یعنی چه

داده کاهى

data reduction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها