معنی و ترجمه کلمه دادگاه محکمه به انگلیسی دادگاه محکمه یعنی چه

دادگاه محکمه

tribunal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها