معنی و ترجمه کلمه داراى انرژى به انگلیسی داراى انرژى یعنی چه

داراى انرژى

energetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها