معنی و ترجمه کلمه داراى تب لازم به انگلیسی داراى تب لازم یعنی چه

داراى تب لازم

hectic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها