معنی و ترجمه کلمه داراى جوهر مازو به انگلیسی داراى جوهر مازو یعنی چه

داراى جوهر مازو

tannic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها