معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت تغییر یابى به انگلیسی داراى خاصیت تغییر یابى یعنی چه

داراى خاصیت تغییر یابى

paramorphic
paramorphous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها