معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات جنس نر و ماده به انگلیسی داراى خصوصیات جنس نر و ماده یعنی چه

داراى خصوصیات جنس نر و ماده

bisexual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها