معنی و ترجمه کلمه داراى خواص معین به انگلیسی داراى خواص معین یعنی چه

داراى خواص معین

propertied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها