معنی و ترجمه کلمه داراى دومنطقه به انگلیسی داراى دومنطقه یعنی چه

داراى دومنطقه

bizonal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها