معنی و ترجمه کلمه داراى دو اکسید به انگلیسی داراى دو اکسید یعنی چه

داراى دو اکسید

dioxide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها