معنی و ترجمه کلمه داراى رنگ آجر زرد به انگلیسی داراى رنگ آجر زرد یعنی چه

داراى رنگ آجر زرد

testaceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها