معنی و ترجمه کلمه داراى سعه نظر به انگلیسی داراى سعه نظر یعنی چه

داراى سعه نظر

highbrow
liberal
tolerant
tolerantly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها